Xenon Observer

Statutul legal din Grecia de azi.


Din păcate, toate în epoca noastră arată că trecem printr-o perioadă de confuzie. Toate se petrec în obscuritate si se uneltesc în întuneric. Pe lângă aceste probleme, tara noastră mai are de suportat si o problemă de ordin juridic care, din păcate, prin faptul că nu se rezolvă ne împovărează pe zi ce trece si ne angajează tara: prin integrarea  în UE, Grecia se găseste între dreptul comunitar si propria ei Constitutie, care numai aparent sunt egale si echipotente. Incă nu ni s-a explicat care din cele două prevalează, în cazul în care ajung să se confrunte, pentru că numai atunci când unul nu vine în contradictie cu celălalt toate merg bine.

Astăzi constatăm că în practică Constitutia Greciei e anulată atunci când vine în contradictie cu prevederile unui acord, cum este de exemplu acordul Schengen. Prin acest acord este legiferată culegerea si prelucrarea de date personale, fapt care vine în contradictie cu Constitutia Greaca, care stabileste: ‘‘Respectarea si protectia valorii omului constituie obligatia de căpătâi a statului“, ”Libertatea personală este inviolabilă” (art. 5, § 3);”Fiecare are dreptul să-si dezvolte liber personalitatea si să participe la viata socială, politică si economică a tării… “ (art. 5, § 1); ”Toti cei aflati în statul elen se bucură de absoluta protectie a vietii, a demnitătii si a libertătii lor… ” (art. 5, § 2); ”Viata particulară si familială a individului este inviolabilă” (art. 9, § 1); ‘‘Confidentialitatea corespondentei si a liberei comunicării de orice fel este absolut inviolabilă… “ (art. 19); ”Statul ia măsurile cuvenite pentru asigurarea libertătii sindicale… “ (art. 23, § 2).

Există încă multe alte prevederi care vin în contradictie cu cele ale acordului Schengen; vedem în practică, pe de o parte Constitutia Greaca cedând, iar pe de alta acorduri care par a fi transconstitutionale, în acord cu hotărârile ”anumitor” tribunale supreme, a căror motivatie este următoarea: ‘‘Dreptul comunitar izvorăste din dreptul international si, fiind primar, e mai presus de dreptul constitutional al statelor membre”. Ministrul Justitiei, Evanghelos Iannopulos, la votarea legii a spus: ”Recomandarea, directiva, înseamnă pentru Grecia Constitutie, si”avem o Constitutie care e tocmai această recomandare. Si pe această recomandare stăm”.Ministrul însusi mărturiseste indirect că pentru Grecia Constitutia sunt deja recomandarea comunitară si acordul si că lui suntem obligati să ne supunem de acum înainte si pe el ne vom baza.

Aceasta este de fapt problema! Nu e cu putintă ca vreodată natiunea noastră să se sprijine pe declaratiile, oricare ar fi ele, ale unui ministru în legătură cu o temă atât de importantă, asa cum nici un judecător nu se poate pronunta după propria sa judecată. Chestiunea desfiintării Constitutiei este o problemă care tine de vointa poporului grec si întrucât acest popor nu s-a pronuntat pentru asa ceva, în baza art. 93, § 4 din Constitutia Greciei: ”Tribunalele sunt obligate să nu aplice nici o lege al cărei; continut contrazice Constitutia”; iar în baza art. 87, § 2: i ‘‘Judecătorii, în exercitarea atributiunilor lor, se supun numai Constitutiei si legilor si în nici un caz nu sunt obligati a se conforma prevederilor care urmăresc dizolvarea Constitutiei”.

Corpul Elen legislativ national trebuie să respecte si suveranitatea populară, independenta  natională si Constitutia tării  si să nu promoveze desfiintarea ei, care ar însemna sfârsitul autonomiei si disparitia natiunii Elene. Vrem să credem că ultimele anunturi despre revizuirea Constitutiei si revizuirea care va urma nu au drept scop si subminarea tuturor acestor articole ale Constitutiei prin care e consfintită suveranitatea populară si libertatea cetăteanului, drepturile omului, suveranitatea natională si autonomia tării . Dimpotrivă, sperăm că revizuirea se va face numai si numai pentru a se delimita ”peisajul” celor două drepturi: al celui comunitar si al celui constitutional si pentru a se arăta foarte limpede si a se legifera dorinta poporului pentru o Europă democratică compusă din state autonome.

Din păcate, auzim că revizuirea Constitutiei, care este iminentă, are drept scop desfiintarea principiilor ei de bază, legiferarea de acum înainte a superioritătii dreptului comunitar fată de Constitutie si desfiintarea autonomiei populare prin transferarea tuturor puterilor centrului de la Bruxelles. Dacă noi, ca popor, nu reactionăm, să cunoastem că de acum înainte ni se vor impune toate proiectele antigrecesti si că nu vom mai putea face nimic, deoarece vor fi fost deja consfintite în Constitutie si prin această revizuire. Credem că deputatii, ca reprezentanti ai poporului, cu constiinta curată vor răspunde supunându-se articolului Constitutiei prin care se prevede: ”Libertatea si manifestarea nefalsificată a vointei populare, ca expresie a suveranitătii populare, e garantă de toti functionarii statului care sunt obligati s-o asigure în orice situatie”.Credem în justitia independentă si în functionarii  din Justitie cu constiinta curată; credem că vor respecta art. 87, § 2 din Constitutie, care prevede: ”Judecătorii în exercitarea atributiunilor lor se supun numai Constitutiei si legilor si în nici un caz nu sunt obligati să se conformeze prevederilor care urmăresc dizolvarea Constitutiei”, asa cum sperăm si că vor respecta si art. 93, § 4, în conformitate cu care: ”Tribunalele sunt obligate să nu aplice nici o lege al cărei continut contrazice Constitutia”. In sfârsit nădăjduim în principalul păstrător al valorilor neamului nostru, în acest mândru popor grec, care încă o dată, de bunăvoie, se va supune părintilor săi si Constitutiei adoptate si votate de acestia, care în art. 120, § 4 stabileste: “Respectarea Constitutiei atârnă de patriotismul grecilor, care au dreptul si obligatia de a se opune prin orice mijloc oricui încearcă s-o desfiinteze prin fortă.” ”Respectul fată de Constitutie si fată de legile conforme cu aceasta si devotamentul fată de patrie si de democratie constituie obligatia fundamentală a tuturor grecilor”.

Advertisements

February 26, 2012 - Posted by | Grecia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: